Viktigt om Google Analytics

Vi har blivit uppmärksammade på att vi saknat tydlig information till våra besökare om att vi använt Google Analytics på vår webbplats för att kunna följa besöksutvecklingen. Kopplingar till analysverktyget har nu tagits bort.

Vi har tidigare använt analysverktyget Google Analytics för att samla statistik och för att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på webbplatsen under olika perioder. Användandet av analysverktyget syftade också till att ge oss information om vilka sidor som är mest respektive minst besökta och har använts för att förbättra webbplatsen för att i högre grad motsvara våra besökares behov.

Vi kan konstatera att detta inte hanterats rätt, och att vi inte ska bidra till att skicka personuppgifter vidare från människor som besöker vår webbplats. Samtliga kopplingar till verktyget är nu borttagna till följd av Schrems II-domen som kom den 16 juli 2020.
Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Lämna en kommentar

-->