Underhåll i produktionsanläggningen Skoghall

Under v 8 genomförs ett större underhåll av styrutrustning. Med anledning av detta kan det förekomma mindre störningar i värmedistributionen.

För frågor och synpunkter är ni välkomna att ringa på 054-515205

Johan Modin

Lämna en kommentar

-->