Underhåll fjärrvärme S:a Gunnarskär

Hammarö Energi kommer utföra ett underhållsarbete på fjärrvärme-kulverten Ringvägen. Det medför att all värme och varmvatten kommer stängas av under tiden. Arbetet påverkar kunder på Ringvägen, Södra Domarevägen, Sörviksvägen, Axelssonsvägen, Klöverudsvägen, Skogsvägen och Bergsvägen.

Datum:         16 december 2020

Tid:                08:00– 12:00

Har ni frågor rörande avbrottet eller övrigt gällande fjärrvärme-verksamheten är ni välkomna att höra av er till mig eller vår drifttekniker. Mer information kommer finnas på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Johan Modin               Micael Berg

054-51 52 05                 054-51 54 85

Johan.modin@hammaro.se    micael.berg@hammaro.se

Lämna en kommentar

-->