Tillfällig avstängning Göterstavägen

I samband med anläggning av gatubelysning har fjärrvärme-kulverten skadats. För arbetet måste fjärrvärmen stängas av. Tillfällig lagning påbörjas omgående och beräknas ta ca 3-4 tim. Arbetet berör kunder på Göterstavägen och Torsvägen. Vi hoppas på förståelse för den olägenhet det kan medföra. Vi kommer göra vårt yttersta för att arbetet skall bli klart inom utsatt tid.

Johan Modin

Vd

Lämna en kommentar

-->