Oförändrat fjärrvärmepris 2019

Fjärrvärme på Hammarö är ett tryggt, säkert och miljömässigt uppvärmningsalternativ. Vi har under de senaste åren arbetat aktivt med att se över och hålla ned kostnader samt inte höjt avgiften för er kunder i de nya avtalen. Priserna för 2018 villakunder nedan gäller således även för 2019.

Abonnerad effekt 3-40 kW
Energiavgift 795 kr/MWh
Effektavgift 525 kr/kW

Med varma hälsningar,

Johan Modin, VD
Hammarö Energi AB

Lämna en kommentar

-->