Avgrävning fjärrvärme Götetorp

I samband med markarbete har en fjärrvärmeledning grävts av. det medför att i stängt av fjärrvärmen i berört område.

Avstängningen berör kunder boende runt Jonsbolsvägen.

Reparationsarbete pågår. Tid för när det beräknas vara klart 14:30

Lämna en kommentar

-->