Fjärrvärmeläckan är lagad

Fjärrvärmen är tillfälligt avstängd för reparation!

Fjärrvärmeläckan på Turessons väg är nu lagad och värmen har släppts på igen. I samband med reparationen kan vatten läckt från centralen. Det kan även efter reparationen droppa lite grand från lilla kopparröret uppe till vänster i centralen.

 

Kontakta vår tekniker Lars-Erik så hjälper han er med detta.

Johan Modin/VD                   Lars-Erik Alfredsson

054-515205                         054-515485

Lämna en kommentar

-->