Projekt ”Testpilot”

Vilket bra start vi fick på projektet!

Nu har vi alla testpiloter klara, och endast ett fåtal termostater kvar att installera. Intrycket av termostaten hos de vi pratat med har varit mycket positivt. Testperioden pågår fram till 31/5 2017, och under den tiden följer vi upp dygnsförbrukning och jämför den med föregående år (normalsårskorrigerat) samt allmän funktionalitet. Vi har inte ensamrätt på denna utrustning, så alla som vill får givetvis köpa denna termostat också och vi hjälper gärna till med installationen. Vår tanke med projektet är att på sikt kunna sälja termostaten genom Hammarö Energi AB, men priset är inte fastställt förrän testperioden är slutförd. Vill ni ändå köpa utrustningen innan testperiodens slut är ni välkomna att höra av er så hjälper vi till.

Maria