God jul och Gott Nytt År!

Det är mycket som hänt under 2015 och vi vill därför passa på att sammanfatta några av de viktigaste händelserna till er.

Marknad

Under maj månad genomförde vi en kundenkät där vi stolta mottog betyg ”Väl Godkänt” vilket motsvarar hela 67,63 % nöjda kunder. Självklart ska vi bli ännu bättre, vilket vi kan. Tack vare undersökningen har vi en diger lista med olika åtgärder som ska hjälpa oss att inför nästa undersökning bli ännu bättre.

Nils Holgersson undersökningen – Från att ligga i topp bland de dyraste ligger vi nu i mellanskiktet gällande NH-huset. (193 MWh, 57 kW). Vi innehar plats 63 av de dyraste. Sedan sjutton år tillbaka ger Nils Holgersson Gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten. Syftet med rapporten är att redovisa fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner inom fjärrvärme, elnät, vatten samt renhållning.

Sen, sist men inte minst, så har nio st villor samt fyra flerbostadshus tackat ja till fjärrvärme under 2015.

Ekonomi

Ingen prisökning inför 2016! Inför 2017 kan en liten prisökning bli aktuell, arbetet med att säkerställa god ekonomi påbörjas tidigt under 2016 och mer information till er kunder kommer löpande. Vidare så ser resultatet för 2015 ut att hamna något minus. Detta på grund av det varma vädret som vi inte kan styra över.

Miljö

Som ni kanske redan känner till så köper vi all värme till det stora fjärrvärmenätet av Karlstad Energi AB. Detta avtal sträcker sig till och med 2019. Det ni kanske inte känner till däremot är att i samband med bygget av Karlstad Energi ABs nya kraftvärmepanna (Heden 3) så har de inte räknat med någon fossiloljebaserad bränslekälla alls under kommande år. Det känns bra, för det innebär att den värmen som ni använder från oss har sitt ursprung i förnyelsebara bränslen och från resurser som annars skulle gått förlorade. Jordens miljöproblem kan kännas stora och svåra, att välja fjärrvärme är enkelt!

Övrigt

Sist med inte minst vill vi påminna alla att som kund hos oss på Hammarö Energi AB ingår allt i din fjärrvärmekostnad. Inga kostnader utöver din förbrukade mängd energi. Detta betyder att all service, drift och underhåll ingår och du alltid kan ringa till oss för support.

Med varma hälsningar och hopp om en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt år,

Maria, Urban och Lars-Erik