Nya tag

Nu är sommaren avklarad och vi sitter snart full styrka igen på kontoret. Mycket av det vi påbörjade under våren fortsätter nu på hösten. Det jag tänker närmast på är resultatet av vår kundenkät som inte bara innehöll många värdefulla åsikter och kommentarer, utan också förslag och tips på hur vi kan förbättra oss. Det känns också väldigt roligt att mycket av det vi genomfört har fått ett positivt mottagande och att vi därmed kan känna att vi som bolag är på rätt väg.

Vi kan dessutom hittills i år hälsa sex nya kunder välkomna och några fler är faktiskt på väg in, så mer uppdateringar om nyförsäljning kommer.

Vidare så håller vi för tillfället på med rapportering till årets statistikinsamling. Den mest kända för allmänheten är nog Nils Holgersson-rapporten där priset på fjärrvärme jämförs mellan orter ute i landet. För flera av oss i branschen innebär årets rapportering en liten skillnad, från och med nu kan vi bolag som själva äger värmeväxlaren göra ett avdrag för detta på priset. Avdraget är framräknat av Svensk Fjärrvärme och nivån är lika för alla som har detta upplägg. Så trots att ingen prisjustering skett kommer Hammarö Energis pris att vara något lägre i årets rapportering. Det är många orter i Sverige där kunden själv äger sin fjärrvärmeväxlare och därmed få stå för alla kostnader som detta kan medföra exempelvis service, jour och reservdelar. Detta är något som våra kunder här på Hammarö inte behöver tänka på.

Mer om vårt förbättringsarbete och fler nyheter kommer löpande, så fortsätt håll utkik här på hemsidan.

Väl mött i höst!

Maria