Fjärrvärmeläckan lagad!

Nu har vi lagat läckan. Vi ber om ursäkt för om det inträffade orsakat några bekymmer!

Anledningen till det inträffade var en läcka i en svetsskarv på en servisledning in till en kund. Vid lagningen av denna krävdes att vi stängde av ett ganska omfattande område. Nu är som sagt läckan åtgärdad och vi har börjat släppa på vatten igen.

Maria