Driftstörning på fjärrvärmen 25 maj

Fjärrvärmen på stora delar av Hammarö kommer att stängas av idag för att laga en läcka i en fjärrvärmekulvert. Vi räknar med att arbetet kommer att pågå mellan klockan 9 och 15 idag. De centrala delarna av Skoghall, Haga och Gunnarskär berörs inte.

Ring 054-51 52 73 alt 054-51 54 85 om ni har frågor!