Fjärrvärmeläckan åtgärdad

Nu är fjärrvärmeläckan på Götetorp åtgärdad och allt ska återigen fungera som vanligt.