VD-Brev

Mars 2014

Inledningen av året bjöd in till en flygande start! Vädret har varit varmt och solen har äntligen tittat fram. För verksamhetens del så har vi hunnit med mer än vad jag vågat hoppats på. Jag är väldigt glad och tacksam över vårt samarbete inom bolaget och det tempo vi har lyckats hålla. En av det mest glädjande aktiviteterna vi genomfört är att vi kan hälsa en ny arbetskamrat välkommen!

Lars-Erik Alfredsson är en känd profil hos våra kunder och från och med 1/5 som kommer han att gå över till att vara anställd hos oss på Hammarö Energi AB. Lars-Erik har en lång erfarenhet av våra kund -och produktionsanläggningar genom att vi tidigare köpt hans tjänst av HSB och nu senast COOR. Genom detta kommer vi att kunna arbeta och agera mer framåtsträvande och effektivt genom att tillhandahålla resurser och kompetens inom bolaget.

Under mars har vi också genomfört en rad olika läcksökningar för att säkerställa status på vårt distributionsnät. Detta kommer att leda till några, förhoppningsvis, mindre ingrepp i marken för att visuellt kunna se och undersöka kulvert vidare.

Samtidigt har vi dessutom delat ut lite över hundra erbjudanden om anslutning till områdena Nolgård och Segelvägen. Dessa utskick följs upp med telefonsamtal. Jag har också undersökt intresset av att ansluta sig till vår fjärrvärme i det mindre industriområdet intill nybyggda Hammarö Arena.

Ett avslut som faktiskt blivit av är försäljning av pelletssilon vid Hammarlundens skola! Den har sålts via auktion. Demontering och frakt står köpare för.

Vidare så finns vi nu också registrerade hos Ledningskollen och hanterar ärenden på löpande band. Tjänsten fungerar som så att så fort en intressent ska göra ett ingrepp i mark måste denna säkerställa genom oss att vi inte har någon nedgrävd fjärrvärme i området.

Tills vi hörs igen önskar jag er en fin april!

Med Varma Hälsningar,

Maria Pettersson