Information om fakturan

Utskick av fakturor är lite senare än vanligt. Vi räknar med att samtliga ska vara utskickade och till dig som kund under denna veckan. Fakturan avser perioden jan-feb 2014.

Anledning till förseningen är att vi har effektiviserat hanteringen och skickar inte längre själva ut fakturorna från oss utan har tagit hjälp av ett företag. Kommande utskick av fakturor kommer inte vara försenade utan skickas ut i normalt tid, dvs, några dagar efter den sista avläsningen i slutet av aktuell period.

Vår normala hantering innebär att vi skickar faktura på värmeförbrukning varannan månad. Önskar man få varje månad går det också bra. Under sommaren kommer vi att gå över till månadsfakturering för samtliga av våra kunder. I samband med detta kommer vi också att införa och erbjuda e-faktura för alla som önskar. Mer information om detta kommer inom kort.

Maria