Uppsägning av avtal typ 2

Under slutet av 2013 påbörjades ett arbete med översyn av våra kundavtal och med anledning av detta har det landat lite uppsägningar av avtal hos vissa kunder som har ett avtal kallat ”Typ 2”. Det kundavtal, Typ 2 som gäller för villaägare, har en tioårig bindningstid och för vissa har den redan löpt ut och för andra kommer den att löpa ut inom de närmaste åren. Uppsägningstiden är sedan 1 år. Vår ambition är att samtliga av våra villakunder skall ha ett och samma avtal, dvs det nya villaavtalet, och inget annat. Vi kommer i god tid innan det nya villaavtalet träder i kraft skicka ut nya avtal för påskrift men med visad hänsyn för uppsägningstiden görs inte detta direkt.

Information om nya villaavtalet

Under hösten 2011 togs ett nytt kundavtal fram gällande leverans av fjärrvärme för villakunder. Det avtalet bygger på de allmänna avtalsvillkoren och har ingen bindningstid. Eventuella prisförändringar meddelas i god tid till kunder och grundar sig på marknadsläge och bolagets kostnader. Slutgiltigt beslut om priset ska förändras tas i bolagets styrelse.

Med hänsyn tagen till bolagets historia har jag full förståelse för att det finns frågor om våra avtal och aktiviteter som händer kring dessa och jag besvarar alla frågor som kommer mig tillhanda mer än gärna. Frågor och svar sammanställs sedan under ”Frågor och svar” i menyn till vänster under respektive flik.

Med Varma Hälsningar,

Maria