VD-brevet i december

Vintern lyser med sin frånvaro men det är ändå mysigt med alla ljus och julpynt. När det är riktigt mörkt ute syns inte snön så bra ändå! För vår verksamhet märks mest den milda tiden i vårt resultat och utfallet ser ut att hamna under något under budget. Vidare så har vi genomfört några trevliga och givande kundmöten, både genom att jag har medverkat på slutbesiktning av två nya anslutningar samt genom att bjuda in fastighetsägarna och samtliga av våra större kunder till en informationsträff!

Dialogen med våra kunder anser jag är ett av våra viktigaste verktyg och den senaste månadens tillfällen att prata med våra kunder har inneburit både konstruktiva nya förslag och värdefull input till vår verksamhet. Vidare så är vi i full gång med planering av 2014 och jag ser med spänning fram emot det nya året!

Kund/Marknad
Underlag för all ny information på hemsidan är framtaget och offert på några mindre förändringar i utseendet är beställd. Förhoppningsvis har vi genomfört arbetet så att lansering av den ”nya hemsidan” kan ske innan årsskiftet. Det är inga stora förändringar så vi kommer inte slå på stora trumman, men den kommer att vara värd att uppmärksamma i mötet med
kunder och intressenter.

Vidare så är vi mitt i planeringen och arbetet med att samordna utbyggnadsplaner inför nästa år. Även om vi är olika företag som ska arbeta tillsammans upplever jag att vi alla är samstämmiga och enade i att få till ett så bra arbete som möjligt med stort kundfokus. Det som är viktigast att få på plats är själva arbetsprocessen så vi kan jobba strukturerat och effektivt.

Ekonomi
Även denna månaden var något varmare än normalt. Vidare så inväntar vi arbetet med årsbokslutet så information angående bolagets ekonomiska läge redovisas under första delen av kommande verksamhetsår.

Drift och underhåll
Inget nytt att rapportera. Arbetet med drift och underhåll löper på enligt plan.

Investeringar
Vi är i slutfasen med att ansluta de två sista fastigheterna för i år. Under de närmaste månaderna kommer vi inte att gräva någonting i mark utan inväntar våren.

Miljö, hälsa, säkerhet
Vi har haft möte med räddningstjänsten med anledning av vårt systematiska brandskyddsarbete (SBA) samt vårt initiativtagande till kommunen gällande beredskap vid värmebortfall. Ett par pärmar där det systematiska brandskyddsarbetet beskrivs är under framtagning och kommer att finnas tillhands både på panncentralen på Badhusgatan och på Sätter.

Gällande beredskap vid värmebortfall har vi ställt frågan mot kommunen så att de kan ta fram en plan för lokal värmeförsörjning på gruppboenden och liknande som är uppvärmt av fjärrvärme. Det är fastighetsägaren som bär ansvar för sina boende om fjärrvärmen försvinner tillfälligt och oplanerat. Jag anser dock att det är vår skyldighet att se till så att de är medvetna om utmaningar som kan komma som en följd av ingen värme. Skulle det inträffa är det också bra att kunna hänvisa till en tilltänkt plan så värmefläktar eller liknade finns nära tillhands.

Med Varma Hälsningar
Maria Pettersson, vd