Reko fjärrvärme

Med anledning av den tidigare turbulenta tid för Hammarö Energi så har Kvalitetsnämnden för Reko fjärrvärme* beslutat att öppna ett eget ärende och granska Hammarö Energis verksamhet utifrån Rekos regler. Efter den granskningen har man i Kvalitetsnämnden beslutat sig för att utesluta Hammarö Energi ur Rekosystemet. Beslutet har inget att göra med vårt medlemskap i branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

Klicka här för att läsa VF:s artikel (publicerad 2013-10-29)

– Det är självklart beklagligt att mista kvalitetsmärkningen. Jag ser detta som ett tecken på att vi inte tidigare har haft tillräckligt kundfokus samtidigt som jag gläds över att vi är på väg att systematiskt utveckla Hammarö Energi AB i positiv riktning. Inte minst nu när vi har anställt en ny VD vars viktigaste uppdrag kommer att vara att vårda och utveckla våra kundrelationer säger Claus Vigsø, styrelseordförande i Hammarö Energi.

Svensk Fjärrvärme ser positivt på de ansträngningar som gjorts den senaste tiden för att reda ut tidigare problem men det är enligt dem ännu för tidigt att dra några slutsatser av de åtgärder som vidtagits.

– Vi kan inte skriva om historien utan det vi gör är att blicka framåt och ta lärdom av de tidigare händelserna och sträva efter att bibehålla och öka kundförtroendet hos alla våra kunder. Detta genom ökad kommunikation, ökad öppenhet och en tydlig plan för det framtida strategiska arbetet med att vara det främsta uppvärmningsalternativet på Hammarö, säger Maria Pettersson, nytillträdd VD för Hammarö Energi.

*Reko fjärrvärme är ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörerna. Systemet började som en idé i fjärrvärme- och fastighetsbranschens samarbetsorgan Värmemarknadskommittén under 2002. Kvalitetsnämnden för Reko fjärrvärme är en partssammansatt instans med en oberoende ordförande. En av dess centrala uppgifter är att pröva kundernas anmälningar till Reko fjärrvärme. Från och med 1 juli 2013 är det också möjligt för Kvalitetsnämnden att själva öppna ärenden mot fjärrvärmeföretag för vidare granskning.
Frågor besvaras av Maria Pettersson, tfn: 0734-61 40 60.