Störningar i fjärrvärmenätet

På grund av arbeten på fjärrvärmenätet kommer störningar att inträffa i fjärrvärmeleveranserna i delar av Götetorp, onsdagen den 12 juni klockan 9-16.