Hammarö Energis styrelse är enig

Styrelsen har inte fattat beslut om att stämma bolagets kunder. Styrelsen har däremot diskuterat kundfakturor och är överens om att bolaget ska hantera kunder som inte betalar sina fakturor på samma sätt som övriga kommunala bolag och även Hammarö kommun gör. Detta kan då i förlängningen innebära att någon enskild kund som inte betalar kan bli stämd.

Styrelsen har också välkomnat en juridisk genomlysning av de avtal som ett antal kunder menar att bolaget tolkar felaktigt. Styrelsen har varit helt enig om att i så fall självklart följa det utslag som en opartisk utomstående instans förordar.

På uppdrag av styrelsen//
Thomas Otto
Vice ordförande

-->