Kvalitetsmärkning för kundens bästa

Vi är stolta över att ha fått kvalitetsmärkningen Reko från Svensk Fjärrvärme. Det innebär att de har granskat vår verksamhet utifrån kundens perspektiv och konstaterat att vi arbetar för långsiktiga hållbara relationer mellan våra kunder och oss som leverantör.

Det har varit en viktig del i vårt arbete att ansöka om och beviljas kvalitetsmärkningen Reko från branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Genom vårt medlemskap i Reko får vi ett klart och tydligt regelverk för en öppen dialog med våra kunder och ett tydligt förhållningssätt vid meningsskiljaktigheter. Reglerna betyder också att vi kommer att avge en årlig verksamhetsgenomlysning till Reko Fjärrvärme och våra kunder. Denna rapport ska bland annat visa transparens gällande priser, verksamhet och ekonomi för att vi ska få behålla kvalitetsmärkningen Reko.

– Vi har öppnat upp hela vår verksamhet och redovisat kommunikationen med våra kunder vilket har granskats av Reko. Deras beslut hjälper oss att fortsätta dialogen och hela tiden förbättra relationen med våra kunder. Det är ett viktigt löpande arbete som utvecklas och redovisas varje år, säger Per Sidetun som är tf. VD för Hammarö Energi.

Reko Fjärrvärme är
…ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörerna. Det tar sin utgångspunkt i att kunden är den svagare och leverantören den starkare parten på värmemarknaden. Reko fjärrvärme ska bidra till att stärka kundernas ställning och därigenom till att gynna utvecklingen av långsiktigt hållbara relationer mellan fjärrvärmekunder och fjärrvärmeleverantörer på värmemarknaden.
(http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/Reko-fjarrvarme/)

-->