Förtydligande om återbetalning

Avtalskonflikten är komplicerad och svår att begripa men det är viktigt att fakta blir rätt. Tyvärr innehåller referatet från presskonferensen i lördagens tidning en felaktig uppgift. ARN har inte fattat något beslut om byte av avtal och återbetalning av mellanskillnaden mellan det nya och gamla avtalet. Detta är ett helt frivilligt åtagande från Hammarö Energis sida för att få ett snabbt slut på en långdragen konflikt och kunna gå vidare utan en uppslitande juridisk konflikt.