Osaklig kritik

Det viktigaste för oss är att vara tydliga mot våra kunder så att de kan välja vilket avtal de vill ha för sin fjärrvärme. Därför skickar vi nu ut uppdaterade avtal till alla privatkunder.

Vi arbetar varje dag för att på ett ansvarsfullt sätt kunna leverera en trygg uppvärmning till Hammaröborna. Dialogen med våra kunder är mycket viktig och vi är måna om att allt går korrekt till för att undvika missförstånd. Därför skickar vi ut uppdaterade avtal till alla våra privatkunder för att få en skriftlig dokumentation av de val av som de tidigare gjort. För att underlätta både för oss och kunden är samtliga dokument daterade och uppdaterade med information såsom skiss över fjärrvärmeanläggningen och prisinformation. Vi vill på detta sätt skapa en tydlig bild både för oss och våra kunder av hur avtalssituationen ser ut som kan ligga till grund för en fortsatt konstruktiv dialog.

För de privatkunder som valt att byta tillbaka till det ”gamla” avtalet har vi även förtydligat att alla privatkunder har möjlighet att säga upp avtalet efter tre månader om de så önskar, samt hur det fungerar med överföring av avtal till ny fastighetsägare. För att bekräfta detta kommer vi då till kunden att lämna ett skriftligt godkännande av överlåtelsen.

Alla kunder som valt att byta avtal till det ”gamla” avtalet (typ 2) kommer att få eventuell mellanskillnad mellan avtalen för perioden 2009 till 2011 utbetald helt i enlighet med det erbjudande om återbetalning som tidigare lämnats.

Vår ambition är att behandla alla kunder lika och föra en direkt dialog med dem. För att understryka detta har vi ansökt om medlemskap i REKO fjärrvärme och följer deras riktlinjer.

Vi har även bjudit in våra kunder till öppet hus 17 april klockan 16-18 och för en löpande dialog på vår hemsida www.hammaroenergi.se

 • Håkan skriver:

  Hej!

  Jag undrar hur ni ställer er till Villaägarnas uppmaning på länken nedan, och mer specifikt följande text?
  ”De som redan fått ett modifierat avtal för underskrift kommer att få ett brev från HEAB att de inte behöver skriva på avtalen och skicka in dem. Och de som redan skrivit på och skickat in kommer att få båda avtalskopiorna tillbaka. Hur HEAB löser detta i detalj och hur bolaget kommer att informera kunderna återstår att se. ”

  http://www.villaagarna.se/Lokalt/Mitt/Lokalforeningar/Villaagarna-i-Hammaro/Nyheter/Senaste-nytt-om-Hammaro-Energi/

 • Per Sidetun skriver:

  Hej. Vi har sänt ut information till samtliga kunder som bytte tillbaka till gamla avtalet. De kunder som tidigare erhålligt har även fått med information om förändringen i hantering av utbetalning.
  —————————————————————-
  OBS! Nytt utskick.

  Med tanke på den osäkerhet som skapats av debatten i media, har styrelsen beslutat att förenkla förfarandet för att effektivisera utbetalningarna. Ni kan därför bortse från tidigare utskick.

  Ni som redan har undertecknat önskemål om att erhålla eventuell mellanskillnad, behöver naturligtvis inte sända in blanketten igen.

  Med vänliga hälsningar.
  Hammarö Energi AB
  —————————————————————-

  Har ni ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss.
  Med vänlig hälsning/ Per Sidetun tf VD.

 • -->