Uppdaterade avtal till alla kunder

Vi kommer att skicka uppdaterade avtal till alla våra kunder på grund av fjärrvärmelagen (2008:263) som stärker kundskyddet. Det är viktigt att alla fastighetsägare fyller i och signerar alla sidor och skickar tillbaka båda kopiorna i det bifogade svarskuvertet snarast.

För er som valt att återgå till det ”gamla” typ 2 avtalet utför vi en beräkning av mellanskillnaden mellan avtalen för perioden 2009 till 2011. Har du betalat mer efter bytet än du skulle ha gjort om du behållit det ”gamla” avtalet typ 2, kommer återbetalning att ske. Återbetalning kommer att ske efter att uppdaterade avtal och bilagor är ifyllda och undertecknade samt återsända till oss.