Inga driftstörningar

Just nu har vi inga driftstörningar i fjärrvärmenätet.