Dialogen fortsätter under 2012

För oss är du som Hammaröbo viktigast! Några av er tillhör föreningen villaägarna som vi har haft en givande dialog med. Vi har kommit överens om följande:

  • Avtalsbyte: Du som har bytt från gamla avtalet (typ 2 – kan ej nytecknas) till avtalstyp 12 har möjlighet att byta tillbaka till det gamla avtalet. Då gäller ursprunglig avtalstid och villkor.
  • Överdebitering: Du som väljer att byta tillbaka till ditt tidigare avtal kommer även att få eventuell mellanskillnad återbetalad.
  • Överlåtelser: Du som har köpt en fastighet som tidigare hade gamla avtalet (typ 2 – kan ej nytecknas) kan också byta tillbaka till det avtalet med ursprunglig avtalstid och villkor.

I frågan kring värmecentralens verkningsgrad per år så fortsätter vi att diskutera med representanter från föreningen villaägarna. Vi kommer att fortsätta föra en dialog under januari för att se om vi kan komma överens om även denna punkt.

Gott nytt år och God fortsättning!

  • jlk1a skriver:

    Hej igen, följande svar kommer från tf. vd Per Sidetun: Skillnaden är den att i tidigare avtal för villor abonnerar man på en ansluten effekt av 10 kW oavsett uttagen energi. I beräkningen av den nya taxan används medelförbrukningen av två normalår dividerat med kategoritalet för bostäder som är 2200 för att bestämma den anslutna effekten. Minsta anslutna effekt är 7kW. Hälsningar // Josefin, informatör

  • -->