Hammarö Energi lyssnar på sina kunder

Ett intensivt arbete för att reducera kostnader, öka effektiviteten och se över våra avtal har genomförts under året. Alla Hammarö Energis kunder får information om olika valmöjligheter i början av veckan.

Vår målsättning är att långsiktigt hålla en så låg taxa som möjligt. Vi har sedan tidigare följt ARNs (Allmänna reklamationsnämnden) rekommendationer och återbetalat den felaktigt uttagna administrationsavgiften till berörda kunder. Vi har även sett över våra avtal och taxor för att våra kunder ska kunna göra ett aktivt val.

– Vi vill vara tydliga mot våra kunder och föra en öppen dialog. Det är en stor del i vårt arbete för att ansluta oss till Reko fjärrvärme. De förändringar som har gjorts är utifrån rekommendationer från Svensk Fjärrvärme. Vi ber om överseende för att arbetet har tagit tid men det är viktigt att det blir rätt så att vi kan bygga upp förtroendet för Hammarö Energi igen, säger Per Sidetun som är Hammarö Energis tillförordnade VD.

Kunderna som tidigare har känt sig felaktigt informerade får möjlighet att byta tillbaka till det gamla avtalet eller behålla det nya avtalet med en reviderad taxa.