Djupängen

26 juni 2017 tog kommunfullmäktige i Hammarö kommun beslut om att bygga ett nytt särskilt boende på Hammarö. Boendet kommer ersätta Gunnarskärsgården och omfatta 110 platser. Det nya särskilda boendet kommer bli ett modernt boende och erbjuda trivsamma lokaler för både boende och personal. Byggnationen påbörjades hösten 2017 och boendet beräknas vara klart under år 2020. Det nya boendet kommer att byggas på Djupängen, intill Hammarö Arena.

Hammarö Energi kommer leverera trygg och miljövänlig fjärrvärme till Djupängen. Ju fler vi blir som har fjärrvärme desto bättre för miljön och mer kostnadseffektivt för dig som kund blir det.

 

skiss över Djupängens arskilda boende

 

Du kan läsa mer om boendet på Hammarö Kommuns hemsida https://www.hammaro.se/Bo/Stod–omsorg/Aldreomsorg/Boende/nytt-aldreboende/