Priser 2017, villa

Fjärrvärmepris 2017
Fjärrvärme på Hammarö är ett tryggt, säkert och miljömässigt bra alternativ. Vi har nu ca 1 200 st fastigheter anslutna till vårt nät här på Hammarö och antalet fortsätter stiga sakta men säkert varje år. Den senaste mätningen över kundnöjdhet visade dessutom ett väl godkänt betyg från er kunder, något vi är väldigt stolta över.

Vi har under de senaste åren arbetat aktivt med att se över och hålla ned kostnader samt inte höjt avgiften för er kunder i de nya avtalen. Men inför 2017 har vi tillsammans med företrädare för er kunder haft en dialog om att justera priset. Precis som tidigare ingår all drift, service och felanmälan i ert pris och kostnaden baserar sig på använd energi. Förändringen innebär följande:
• Priset per effekt ökas från 484 kr/kW till 525 kr/kW. Kostnadsökningen innebär en ökning på 2 % på det totala fjärrvärmepriset.
• Vi kommer också att sänka nivå för lägst abonnerad effekt, från nuvarande 7 kW till 3 kW.
• Rörligt pris (energi samt serviceavgift) förblir oförändrad. (79,5 öre/kWh, 795 kr/MWh).

Prisexempel:

Förbrukning kWh Effekt kW Fast avgift Rörlig avgift Summa, inkl moms
12 000 5 2 625 9 540 12 165
15 000 7 3 675 11 925 15 600
20 000 9 4 725 15 900 20 625
30 000 14 7 350 23 850 31 200
40 000 18 9 450 31 800 41 250