Projekt Testpilot – uppdatering 1

Under februari 2017 sökte vi efter testpiloter till ett projekt för att testa en ny termostat med inomhusgivare. Produkten heter Ngenic Tune.

Antalet ansökningar till projektet steg till ett antal långt över förväntan, så att testgruppen blev tillsatt omgående.

Innan februari månads utgång hade vi monterat samtliga termostater och för nästintill samtliga löpte sedan själva driften på utan problem. Några har haft problem med uppkoppling och fått vissa delar utbytta, men i stort sett har det fungerat som det ska.

Det vi kan utläsa hittills är att produkten är uppskattad, men kanske att fler inomhusgivare är önskvärda då det kan vara svårt med att få en jämn temperatur i hela huset om huset består av flera plan. Något annat som är efterfrågat är att ha fler tjänster kopplade i samma app, såsom hemlarm och belysning. En annan positiv effekt har varit att behovet att känna till värmeväxlarens funktioner och reglerinställningar för justering av värmen minskat då det upplevs som att termostaten uppfyller detta. I nästa uppdatering ska vi försöka utläsa om det givit några besparingar på värmeinköp.

Om du är nyfiken och vill läsa mer om Ngenic Tune kan du klicka på länken nedan.

https://ngenic.se/