Pressrum

Här samlar vi pressinformation och förtydliganden. Klicka på rubrikerna för att läsa mer. För att ta del av offentliga handlingar kontaktas Vd Johan Modin. Kontaktuppgifter finns på första sidan ”kontakta oss”

2014
Hammarö Energi har träffat förlikning i tvistemålet 2014-06-24

2013
Med anledning av Villaägarföreningens utskick 2013-01-02

2012
Kvalitetsmärkning för kundens bästa 2012-06-18
Historik i avtalsfrågan 2009-2012
Fler Hammaröbor kan få fjärrvärme 2012-04-16

Förtydligande från presskonferens 2012-04-13
Presskonferens med Hammarö Energi 2012-04-11
– Bilaga till presskonferensen

2011
Hammarö Energi lyssnar på sina kunder 2011-12-06