Nyheter / Information

Avstängning fjärrvärme Klöverud

I samband med en omkoppling av kulvert kommer vi tillfälligt stänga av fjärrvärmen på Klöverud. Det innebär att värme och varmvatten försvinner under tiden. Det kan förekomma störningar i samband med återkoppling. Stoppet berör kunder boende på;

Otters Väg, Götetorpsvägen 84-93, Gårdsvägen, Fallvägen, Åkervägen, Pommernvägen samt Jonsfeltvägen

Datum:         16 april 2020

Tid:               09:00– 13:00

Har ni frågor rörande avbrottet eller övrigt gällande fjärrvärme-verksamheten är ni välkomna att höra av er till mig eller vår drifttekniker. Mer information kommer finnas på vår hemsida.

 

Johan Modin               Micael Berg

054-51 52 05                 054-51 54 85

Johan.modin@hammaro.se    micael.berg@hammaro.se

Information om Coronavirus

Information med anledning av Corona-virus

Hammarö Energi ansvarar för en samhällsviktig verksamhet som att leverera värme i Hammarö Kommun. Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 följer vi nu noga regeringens och Folkhälso-myndighetens rekommendationer och förbereder vår verksamhet för att hantera effekterna av en virusspridning

 Vi är mån om våra kunder

Personalen följer de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten angivit.

  • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer
  • Stanna hemma om du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
  • Gör inga besök på äldreboenden och sjukhus som absolut inte kan undvikas. Låt bli sådana besök helt om du är sjuk.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  1. På grund av läget kommer vi inte ha öppet för besök på kontoret. Alla kundärende sker via telefon, e-post eller brev.
  2. Vidare kommer vi tills vidare inte genomföra icke akuta åtgärder såsom inställningar, injusteringar och liknande.
  3. Felanmälan och jour kommer fungera som vanligt. Vi kommer i möjligaste mån undvika nära kontakter med kunder och hoppas att du har förståelse för det.

För övrigt kommer det inte påverka verksamheten.

Johan Modin

Vd

Fjärrvärme till Annebergs förskola

Hammarö Energi kommer ansluta den nya förskolan på Anneberg med fjärrvärme. Under veckan har vi gjort en styrd borrning under Lövnäsleden. För närvarande svetsas rör som kommer skjutas under leden i skyddsrör.

Avstängning fjärrvärme Klöverud

I samband med reparation av kulvert på Otters Väg kommer vi tillfälligt stänga av fjärrvärmen. Det innebär att värme och varmvatten försvinner under tiden. Det kan förekomma störningar i samband med återkoppling. Stoppet berör kunder boende på;

Otters Väg, Götetorpsvägen 84-93, Gårdsvägen, Fallvägen, Åkervägen, Pommernvägen samt Jonsfeltvägen

Datum:         8 januari 2020

Tid:               09:00– 14:00

Har ni frågor rörande avbrottet eller övrigt gällande fjärrvärme-verksamheten är ni välkomna att höra av er till mig eller vår drifttekniker. Mer information kommer finnas på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Johan Modin               Lars-Erik Alfredsson

054-51 52 05                 054-51 54 85

Johan.modin@hammaro.se    heabdrift@hammaro.se

God Jul och Gott Nytt År!

Hammarö Energi önskar alla kunder en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Vi vill också passa på att informera om att vi under Julhelgerna har avvikande öppettider. Kontoret tar julledigt och finns åter på plats 2 januari 2020.

Felanmälan fungerar som vanligt alla vardagar hela julen. På övriga dagar hjälper Karlstad Energi er med ev fel.

Med juliga hälsningar / Johan med personal

Strömavbrott Hammarö

Strömavbrott Hammarö.

Ett strömavbrott på Hammarö påverkar fjärrvärmekunder boende på Nolgård och Lövnäs. Enligt uppgift från Ellevio pågår felsökning och felet beräknas vara åtgärdat 10:10 idag lördag.

Akut avstängning Götetorp

Skadan är nu åtgärdad och värmen har åter släppts på.

 

 

Avstängning på grund av läcka

Vi har upptäckt en läcka på Åstorpsvägen. På förekommen anledning måste vi stänga av en stor del av Götetorp för reparation.

Avstängningen berör kunder på följande adresser;

Åstorpsvägen, Parkvägen, Karlavägen, Dahlgrensvägen, Trätäljavägen, Hälltorpsvägen, Gränsvägen, Geijersvägen, Fryxellsvägen, Olofsvägen.

Datum:         15 oktober 2019

Tid:               08:30 – 16:00

Självklart kommer vi att göra allt vi kan för att arbetet ska bli klart så snart som möjligt.

Har ni frågor rörande avbrottet eller övrigt gällande fjärrvärme-verksamheten är ni välkomna att höra av er till mig eller vår drifttekniker. Mer information kommer finnas på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Johan Modin               Lars-Erik Alfredsson

054-51 52 05             054-51 54 85

Johan.modin@hammaro.se    heabdrift@hammaro.se

Avstängning fjärrvärme Haga

Avstängning på grund av läcka

I samband med återställning av gatan på Hagavägen/Lunserudsvägen har en läcka på fjärrvärmekulverten uppstått. På förekommen anledning måste vi stänga av en stor del av västra Haga för reparation.

Avstängningen berör kunder på följande adresser;

Prästgårdsvägen, Hagavägen, Lunserudsvägen, Herleniusvägen, Ekebovägen, Skoghemsvägen, Brattvägen samt Lunnavägen.

Datum:         26 september 2019

Tid:               08:00 – 17:00

Självklart kommer vi att göra allt vi kan för att arbetet ska bli klart så snart som möjligt.

Har ni frågor rörande avbrottet eller övrigt gällande fjärrvärme-verksamheten är ni välkomna att höra av er till mig eller vår drifttekniker. Mer information kommer finnas på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Johan Modin               Lars-Erik Alfredsson

054-51 52 05             054-51 54 85

Johan.modin@hammaro.se    heabdrift@hammaro.se

Studiebesök Karlstad Energi

Den 23 augusti gjorde styrelsen ett studiebesök till Karlstad Energi. Förmiddagen var mycket givande och inspirerande. Nu påbörjas jobbet med att möta framtidens energikunder.

Avstängning fjärrvärme Haga 20/8

I samband med ett planerat underhåll måste vi stänga av fjärrvärmen på Haga. Avstängningen berör kunder på följande adresser

Alkärrsvägen, Lunserudsvägen, Trumvägen, Trumberget, Torsvägen, Göterstavägen, Odenvägen, Vikingavägen och Ringvägen

Datum:         20 augusti 2019

Tid:               08:00 – 15:00

Tiden är preliminär och kan komma att justeras. Självklart kommer vi att göra allt vi kan för att arbetet ska bli klart så snart som möjligt.

Har ni frågor rörande avbrottet eller övrigt gällande fjärrvärme-verksamheten är ni välkomna att höra av er till mig. Mer information kommer finnas på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Johan Modin

054-51 52 05

Johan.modin@hammaro.se