Nyheter / Information

Oförändrat fjärrvärmepris 2019

Fjärrvärme på Hammarö är ett tryggt, säkert och miljömässigt uppvärmningsalternativ. Vi har under de senaste åren arbetat aktivt med att se över och hålla ned kostnader samt inte höjt avgiften för er kunder i de nya avtalen. Priserna för 2018 villakunder nedan gäller således även för 2019.

Abonnerad effekt 3-40 kW
Energiavgift 795 kr/MWh
Effektavgift 525 kr/kW

Med varma hälsningar,

Johan Modin, VD
Hammarö Energi AB

Erbjudande till befintliga villakunder

kostnadsfri energiinventering av er fastighet.

Hammarö Energi erbjuder kostnadsfri energiinventering av fastigheten. Analysen omfattar energiprestanda, energiförbrukning, enkel termografering samt förslag på energibesparande åtgärder. Efter genomgången överlämnas ett enkelt sammanfattande protokoll till kunden.

Den som utför analysen är Johan Modin från Hammarö Energi. Johan är utbildad energi och miljöingenjör samt utbildad energiexpert.

Arbetet på plats beräknas ta ca 1 tim. Marknadspriset för liknande uppdrag beräknas vara ca 1500 kr.

Kampanjen pågår fram till och med 31 oktober 2018.

Antalet tider är begränsat.

Ses vi?
Boka via mail johan.modin@hammaro.se

Eller via Tel: 054-51 52 05

Johan Modin
Vd
Hammarö Energi AB

Avstängning fjärrvärme Skoghall C

I samband med pågående markentreprenad i Skoghalls centrum kommer befintlig fjärrvärmekulvert sänkas och kopplas om. Det innebär att fjärrvärmen kommer stängas av under inkopplingstiden. Detta berör kunder på

 • Edsviken
 • Lillängshamnen
 • Hamnvägen
 • Bruksgatan
 • Gärdesvägen
 • Badhusgatan
 • Nygatan
 • Björkhagsgården
 • Vårdcentralen

 Datum: 3 oktober 2018

 Tid:               19.00-03.00

I samband med återkoppling kan det förekomma mindre störningar. Självklart kommer vi att göra allt vi kan för att arbetet ska bli klart så snart som möjligt.

Har ni frågor rörande avbrottet eller övrigt gällande fjärrvärmeverksamheten är ni välkomna att höra av er till mig eller vår drifttekniker. Mer information kommer finnas på vår hemsida www.hammaroenergi.se

Med vänliga hälsningar

Johan Modin                            Lars-Erik Alfredsson

VD                                         Drifttekniker

054-51 52 05                          054-51 54 85

Johan.modin@hammaro.se       heabdrift@hammaro.se

Erbjudande till befintliga villakunder

kostnadsfri energiinventering av er fastighet.

Hammarö Energi erbjuder kostnadsfri energiinventering av fastigheten. Analysen omfattar energiprestanda, energiförbrukning, enkel termografering samt förslag på energibesparande åtgärder. Efter genomgången överlämnas ett enkelt sammanfattande protokoll till kunden.

Den som utför analysen är Johan Modin från Hammarö Energi. Johan är utbildad energi och miljöingenjör samt utbildad energiexpert.

Arbetet på plats beräknas ta ca 1 tim. Marknadspriset för liknande uppdrag beräknas vara ca 1500 kr.

Kampanjen pågår fram till och med 31 oktober 2018.

Antalet tider är begränsat.

Ses vi?
Boka via mail johan.modin@hammaro.se

Eller via Tel: 054-51 52 05

Johan Modin
Vd
Hammarö Energi AB

Kampanj fjärrvärmeanslutning villa

Just nu erbjuder Hammarö Energi en villakampanj för nya kunder som bor i områden där fjärrvärme sedan tidigare är utbyggt.

Som ny kund betalar du endast 39 000 kronor för en anslutning.
Med ROT-avdrag 32 850 kronor. Dessutom får du ett fast energipris till 2020-10-31.

Hammarö äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen. Det innebär att du som kund kan känna dig trygg under vinterns kalla månader. Våra fjärrvärmekunder har kostnadsfri service dygnet runt hela året. Dessutom byter vi utrustningen när den är uttjänt. En fjärrvärmeanslutning är med andra ord mycket kostnadseffektivt över tid.

 • Låg investering
 • Hög leveranssäkerhet
 • Kostnadsfri service
 • Miljövänlig värme

Våra fjärrvärmekunder bidrar till en minskad miljöpåverkan. Till den värme som produceras används ca 71,2 % träbränslen, 26,6 % återvunnen energi, 1,4 % bioolja och 0,8 % fossila bränslen.

diagram bränslemix fjv 2018

Avståndet gäller vid max 50 meter från stamkulvert. Kontakta oss för att få reda på om ert avstånd. Vill ni veta mer om fjärrvärme och hur en anslutning påverkar er får ni kostnadsfri rådgivning av oss. Kontaktuppgifter finner du längst ned på sidan.

Kampanjen pågår till och med 2018-10-31

Följ oss också på facebook https://www.facebook.com/hammaroenergi/

Varmt välkommen med din bokning. Kontakta mig om du har frågor.
Vi önskar er en riktigt trevlig höst!

Johan Modin
Vd
054-51 52 05
0730-22 41 04

johan.modin@hammaro.se

Avgrävning fjärrvärme Götetorp

I samband med markarbete har en fjärrvärmeledning grävts av. det medför att i stängt av fjärrvärmen i berört område.

Avstängningen berör kunder boende runt Jonsbolsvägen.

Reparationsarbete pågår. Tid för när det beräknas vara klart 14:30

Avstängning fjärrvärme Lövnäs

Hammarö Energi kommer utföra underhållsarbete av kulvertnätet i ert område. Det innebär att värme och varmvatten kommer stängas av under tiden.

Avstängningen berör 18 kunder på

N:a Hallersrudsvägen

Grindstugevägen

V:a Rosenlundsvägen

Ö:a Rosenlundsvägen

 Datum: 4 juli 2018

 Tid:               09.00-20.00

I samband med återkoppling kan det förekomma mindre störningar.

Kampanj fjärrvärmeanslutning villa

Just nu erbjuder Hammarö Energi en villakampanj för nya kunder som bor i områden där fjärrvärme sedan tidigare är utbyggt.

Som ny kund betalar du endast 39 000 kronor för en anslutning.
Med ROT-avdrag 32 850 kronor. Dessutom får du ett fast energipris till 2020-10-31.

Hammarö äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen. Det innebär att du som kund kan känna dig trygg under vinterns kalla månader. Våra fjärrvärmekunder har kostnadsfri service dygnet runt hela året. Dessutom byter vi utrustningen när den är uttjänt. En fjärrvärmeanslutning är med andra ord mycket kostnadseffektivt över tid.

 • Låg investering
 • Hög leveranssäkerhet
 • Kostnadsfri service
 • Miljövänlig värme

Våra fjärrvärmekunder bidrar till en minskad miljöpåverkan. Till den värme som produceras används ca 50 % återvunnen energi, 45 % förnyelsebara bränslen och 5 % fossila bränslen.

Avståndet gäller vid max 50 meter från stamkulvert. Kontakta oss för att få reda på om ert avstånd. Vill ni veta mer om fjärrvärme och hur en anslutning påverkar er får ni kostnadsfri rådgivning av oss. Kontaktuppgifter finner du längst ned på sidan.

Kampanjen pågår till och med 2018-10-31

Följ oss också på facebook https://www.facebook.com/hammaroenergi/

Varmt välkommen med din bokning. Kontakta mig om du har frågor.
Vi önskar er en riktigt fin sommar!

Johan Modin
Vd
054-51 52 05
0730-22 41 04

johan.modin@hammaro.se

(GDPR) Dataskydds- förordningen och vår hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss.

De personuppgifter som vi behandlar om dig är nödvändiga för att vi ska kunna hantera dig som kund och tillhandahålla våra tjänster. Personuppgifterna kan komma att delas med våra leverantörer och samarbetspartners. Personuppgifterna lagras inte längre än nödvändigt. GDPR innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du kan till exempel beställa ett registerutdrag med dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Utökad avstängning 3 maj 09.00-19.00

För närvarande pågår en planerad omläggning av kulvert vid Mörmoskolan. På grund av bristfällig avstängningsventil måste ett större område stängas av än planerat.

Den utökade avstängningen omfattar Björkebo Spelvägen 2-8, Brf Inspektoren, Brf Mörmogärdet, Mörmo förskola och fritids samt Mörmo gård.

Tider för åtgärden

Datum:         3 maj 2018

 Tid:               09.00-19.00

Självklart kommer vi att göra allt vi kan för att arbetet ska bli klart så snart som möjligt.

Har ni frågor rörande avbrottet eller övrigt gällande fjärrvärmeverksamheten är ni välkomna att höra av er till mig eller vår drifttekniker. Mer information kommer finnas på vår hemsida www.hammaroenergi.se

Med vänliga hälsningar

Johan Modin               Lars-Erik Alfredsson

054-51 52 05             054-51 54 85

Johan.modin@hammaro.se    heabdrift@hammaro.se