Priser 2017, flerbostad och lokaler

Vi har under de senaste åren arbetat aktivt med att se över och hålla ned kostnader samt inte höjt avgiften för er kunder i de nya avtalen. Inför 2017 kommer vi dock att genomföra en mindre justering för samtliga kunder. Precis som tidigare ingår all drift, service och felanmälan i ert pris och kostnaden baserar sig på använd energi.
Förändringen innebär en ökning på det totala priset mellan 2-4%. Hur det nya priset blir för just er fastighet hjälper vi er gärna med att visa, hör av er till oss så får ni beräkning för just er fastighet.

Nytt pris 2017:

Pris 2017, bostäder exklusive moms
Kategorital 2200
Effektintervall 3-40 41-250 251-
Fast avgift kr 0 9 000 43 370
Effektavgift kr/kW 420 580 440
Energiavgift kr/MWh 636 450 450
Pris 2017, bostäder inklusive moms
Kategorital 2200
Effektintervall 3-40 41-250 251-
Fast avgift kr 0 11 250 54 213
Effektavgift kr/kW 525 725 550
Energiavgift kr/MWh 795 563 563
Pris 2017, lokaler exklusive moms
Kategorital 1800
Effektintervall 3-40 41-250 251-
Fast avgift kr 0 9 000 43 370
Effektavgift kr/kW 420 560 420
Energiavgift kr/MWh 636 450 450
Pris 2017, lokaler inklusive moms
Kategorital 1800
Effektintervall 3-40 41-250 251-
Fast avgift kr 0 11 250 54 213
Effektavgift kr/kW 525 700 525
Energiavgift kr/MWh 795 562,5 562,5

Prismodellen ser ut som tidigare dvs. ni har ett rörligt energipris, som består av energi- och serviceavgift, samt en effektavgift och en fast avgift. (Förutom de i den lägsta effektintervallen).

Effektavgiften kan förändras från år till år då den baserar sig på en effekt som i sin tur baserar sig på medelvärdet av de två senaste årens normalårskorrigerade värmeförbrukning dividerat med fastighetens kategorital. (kategorital 2200 för bostäder och 1800 för lokaler) Inför 2017 är det åren 2015/2016 som ligger till grund för abonnerad effekt och den informationen skickas ut i ett separat brev i början av januari 2017. I brevet ingår fullständig information om beräkning av effekt. Er abonnerade effekt för 2016 finner ni på er faktura.