Nyheter / Information

Driftinformation

Avstängning fjärrvärme

I samband med inkoppling av en ny kund på Lövnäs kommer fjärrvärmen att stängas av. Avstängningen kommer beröra samtliga kunder […]

Tillfällig avstängning Göterstavägen

I samband med anläggning av gatubelysning har fjärrvärme-kulverten skadats. För arbetet måste fjärrvärmen stängas av. Tillfällig lagning påbörjas omgående och […]

Avstängning fjärrvärme Skoghall C

I samband med pågående markentreprenad i Skoghalls centrum kommer befintlig fjärrvärmekulvert sänkas och kopplas om. Det innebär att fjärrvärmen kommer […]

Avgrävning fjärrvärme Götetorp

I samband med markarbete har en fjärrvärmeledning grävts av. det medför att i stängt av fjärrvärmen i berört område. Avstängningen […]

Avstängning fjärrvärme Lövnäs

Hammarö Energi kommer utföra underhållsarbete av kulvertnätet i ert område. Det innebär att värme och varmvatten kommer stängas av under […]

Utökad avstängning 3 maj 09.00-19.00

För närvarande pågår en planerad omläggning av kulvert vid Mörmoskolan. På grund av bristfällig avstängningsventil måste ett större område stängas […]

Fjärrvärmeläckan är lagad

Fjärrvärmen är tillfälligt avstängd för reparation! Fjärrvärmeläckan på Turessons väg är nu lagad och värmen har släppts på igen. I […]

Arbetet på fjärrvärmeledningen klart

Arbetet med att ansluta en ny fastighet till vår fjärrvärmekulvert som krävde ett avbrott på fjärrvärmen i ett begränsat område […]

Reparation 17 oktober

Torsdag 17 oktober har vi en planerad reparation av en fjärrvärmeledning i Haga-området. Därför beräknas fjärrvärmen vara avstängd under dagen […]

Läcka på fjärrvärmen

Vi har fått en läcka på fjärrvärmen på Haga. Reparationsarbetet har inletts och vi stänger nu vattnet i cirka två […]