(GDPR) Dataskydds- förordningen och vår hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss.

De personuppgifter som vi behandlar om dig är nödvändiga för att vi ska kunna hantera dig som kund och tillhandahålla våra tjänster. Personuppgifterna kan komma att delas med våra leverantörer och samarbetspartners. Personuppgifterna lagras inte längre än nödvändigt. GDPR innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du kan till exempel beställa ett registerutdrag med dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Lämna en kommentar

-->